PRODIG TECH® - ДЕБЕЛОМЕРИ ЗА ЛАК

Търговски представител
ТЕЛ. 0 8 777 22 586
robert@prodig-tech.bg


Търговски офис в Шумен

България
9705 Шумен
ул. „Цар Oсвободител“ 97
ет. 2, офис 33-34

Bulgaria
9705 Shumen
ul. "Tsar Osvoboditel" 97
et.2, office 33-34

Данни на фирма

ПРОДИГ ТЕХ БГ ЕООД
гр. Шумен 9700
УЛ.БАЧО КИРО No 5, ет. 2, ап. 11
UIC 204358452

PRODIG TECH BG EOOD
9700 Shumen
ul. Bacho Kiro 5, et. 2, ap. 11
VAT No: BG204358452