Дебеломери за лак GL-6s+

Дебеломер за лак GL-6s+

GL-6s+

лв.101,90


Автомобилен дебеломер, тестер за лак GL-6s+ – за стомана и алуминий ПОКУПКА … НОВО!

Дебеломерът за лак GL-6+ е новаторско решение, притежаващ подсказваща функция с помощта на LED диода – дали лакът е оригинален, прекалено дебел, или има грунд. Устройството се основава на бърз процесор.
Функцията АСИСТЕНТ LED подсказва на оценяващия дали автомобилът е имал тенекеджийски ремонти. Когато функцията е включена, измерителят сигнализира с помощта на LED диода за състоянието на ламарината – диода не свети – лакът е ок; диода пулсира – втори слой лак; - диода свети по продължителен начин – грунд или повече слоеве лак; Производителят си запазва възможност за увеличаване или намаляване на периода за осъвременяване на устройството.

Измерване спрямо отправна точка С помощта на тази функция можем да извършваме измервания спрямо избрана точка. Функцията е полезна по време на сравняване на няколко изследвани места в автомобила. Например , извършваме избор на отправна точка върху лявата предна врата, а след това извършваме измервания върху други части на автомобила (преди това трябва да се избере в МЕНЮ в опция МАТЕРИАЛ „Отправна точка”. По този начин, извършвайки измерване например върху покрива получаваме резултат - 10µm, което означава, че покривът има слой лак по-тънък с 10µm в сравнение с лявата предна врата. Отправната точка не подлежи на изтриване след изключване на измерителя.

Освен това тази функция служи за програмиране на друг вид ламарина (други метали). По време на настройване на отправната точка е достатъчно да се извърши това върху чистата ламарина и от този момент след избор на материал като „Отправна точка” ще можем да извършваме измервания тъкмо върху такава ламарина.

Предимства на дебеломер GL-6s+:

– GL-6s+ притежава сонда с кабел;
– стоманени и алуминиеви ламарини;
– измервателен обхват 0-2100µm (Fe i Al);
– резолюция 1µm или10 µm (избор от МЕНЮто)
– памет за 100 измервания;
– отправна точка;
– възможност за прилагане към друг материал например мед;
– гаранция 24 месеца!

Основни характеристики на уреда:

– GL-6s+ притежава сонда с кабел;
– измерване върху стoманена, стоманена поцинкована, алуминиева ламарина;
– резолюция на измерването: 1µm или 10µm (изборът се извършва в МЕНЮТО);
– обхват на измерването (дебелина на лака): от 0µm до 2100µm;
– функция АСИСТЕНТ LED;
– измерване спрямо избрана отправна точка;
– възможност за прилагане за други материали (например към мед);
– калибриране на дебеломер – плочката за нулиране (калибриране) намира намира се в комплекта;
– подсветка на LCD дисплея;
– автоматично изключване на измерителя след продължително бездействие;
– клавиатура от поликарбонат основаваща се на микропревключватели;
– измерителят притежава маркировка CE;
– високо качество на уреда;
– гаранция 24 месеца;
– полски продукт.miernik_lakieru_gl-6s+0004

GL-6s+

лв.101,90

Дебеломери за лак